14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om skatteindberetning m.v. § 32

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 888 af 15. juni 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§32 Indberetning efter skatteindberetningslovens § 15 a (videregivelse af gebyrer, provisioner eller andre pengeydelser fra investeringsinstitutter)
Indberetning efter skatteindberetningslovens § 15 a omfatter oplysninger om:

  • 1) Identiteten af den indberetningspligtige, jf. bekendtgørelsens § 1.

  • 2) Kundens identitet, jf. § 3.

  • 3) Arten af værdipapiret med henblik på at fastlægge, om der er tale om aktie- eller kapitalindkomst, herunder om værdipapiret er optaget til handel på et reguleret marked.

  • 4) Størrelsen af det videregivne beløb.

•••
profile photo
Profilside