14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om skatteindberetning m.v. § 33

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 888 af 15. juni 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§33 Indberetning efter skatteindberetningslovens § 16 (depotføreres indberetning om udbytter af aktier m.v.)
Indberetningspligten efter skatteindberetningslovens § 16, stk. 1 og 2, omfatter:

  • 1) Depositarens identitet, bekendtgørelsens jf. § 1.

  • 2) Identiteten af udbyttemodtageren eller -modtagerne, jf. § 3.

  • 3) Depotets identitet og art.

  • 4) Størrelsen af det udloddede udbytte ved hver enkelt udlodning før og efter indeholdelse af udbytteskat, den indeholdte udbytteskat og ved udlodning af udbytte af aktier m.v. i danske selskaber m.v. tillige den procentsats, der er anvendt ved eventuel indeholdelse af udbytteskat.

  • 5) Oplysning om baggrunden herfor ved udlodning uden indeholdelse af udbytteskat eller ved indeholdelse af udbytteskat med reduceret sats.

  • 6) Identiteten af aktien m.v., herunder med angivelse af ISIN-fondskode, hvis en sådan er tildelt, og af identiteten af det udloddende selskab m.v. efter Skatteforvaltningens nærmere anvisning.

  • 7) Oplysning om aktien m.v. er optaget til handel på et reguleret marked.

  • 8) Oplysning om hvilket land aktien m.v. er udstedt i.

  • 9) Datoen for vedtagelse eller beslutning om udbetaling eller godskrivning af udbyttet.

•••
profile photo
Profilside