14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om skatteindberetning m.v. § 46

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 888 af 15. June 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§46 Indberetning i medfør af skatteindberetningslovens § 37 (tilskud m.v. fra det offentlige)
Ministerier, herunder de statslige forvaltningsmyndigheder, der hører under det enkelte ministerie, skal månedligt indberette til indkomstregisteret om ydede tilskud, der ikke skal indberettes til indkomstregisteret efter andet retsgrundlag, uanset om modtageren skal beskattes af tilskuddet.

•••

Stk. 2 Indberetning efter stk. 1 omfatter ikke tilskud, der er formidlet af en forening, fond, institution eller lignende eller ydet til sådanne enheder, og tilskud, som ydes til statslige, regionale eller kommunale myndigheder, jf. dog stk. 3 og 5.

•••

Stk. 3 Kommunerne skal månedligt indberette til indkomstregisteret om:

•••

Stk. 4 Udbetaling Danmark skal månedligt indberette til indkomstregisteret om udbetaling af barselsdagpengerefusioner og tillæg hertil.

•••

Stk. 5 Kommunerne og Udbetaling Danmark skal månedligt indberette til indkomstregisteret om tilskud og refusioner, hvor ydelserne er genstand for ydelsesrefusion fra staten.

•••

Stk. 6 Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag skal månedligt indberette til indkomstregisteret om udbetalte refusioner til arbejdsgivere og elever.

•••
profile photo
Profilside