14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om statsrefusion m.v. af kommunale udgifter efter lov om byfornyelse og udvikling af byer § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2116 af 11. december 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Har kommunalbestyrelsen haft udlæg, som først kan anmeldes til refusion, når indtægten er indgået, kan beløbet dog anmeldes til forskudsvis refusion efter § 3, nr. 1, såfremt følgende betingelser er opfyldt:

  • 1) Udgiften er ikke på anmeldelsestidspunktet dækket af indtægter fra ejendommen og kan ikke inden for de næste 3 måneder dækkes af indtægter fra ejendommen.

  • 2) Den samlede udgift, der anmeldes til refusion vedrørende ejendommen, kan højst udgøre det beløb, som på grundlag af en foreløbig finansieringsopstilling må forventes at kunne anmeldes, når indtægten er indgået.

•••

Stk. 2 Anmodning om refusion efter stk. 1 skal indeholde oplysning om den forventede indtægt.

•••
profile photo
Profilside