14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om støtteordning for driftsstøtte til mindre, regionale danske lufthavne i anledning af COVID-19-udbruddet § 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1675 af 23. November 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen fører tilsyn med, at reglerne i denne bekendtgørelse overholdes, og kan i den forbindelse anmode om enhver oplysning til brug herfor fra ansøgeren.

•••

Stk. 2 Modtagere af støttebeløb skal straks underrette Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, hvis:

  • 1) der foreligger forhold, som efter stk. 3 kan medføre krav om bortfald af støttebeløbet, eller

  • 2) der foreligger forhold, som efter § 12 kan medføre krav om tilbagebetaling af støttebeløbet.

•••

Stk. 3 Retten til støtte bortfalder, hvis:

  • 1) ansøger har givet urigtige eller vildledende oplysninger eller har fortiet oplysninger af betydning for ansøgningen,

  • 2) ansøger tilsidesætter sin underretningspligt efter stk. 2, eller

  • 3) lufthavnen ikke på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens anmodning fremsender yderligere dokumentation inden for en af styrelsen angiven frist, jf. § 8.

•••
profile photo
Profilside