14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Bekendtgørelse om udbetaling af særligt tilskud til kommuner som følge af nedsættelse af den kommunale grundskyld for produktionsjord

Bekendtgørelse nr. 71 af 06. februar 2004

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om udbetaling af særligt tilskud til kommuner som følge af nedsættelse af den kommunale grundskyld for produktionsjord

I medfør af § 2, stk. 5, i lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme, jf. lovbekendtgørelse nr. 783 af 1. september 2003, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.
Vi har kontrolleret for ændringer den 01. september 2021

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse

Henvisningen til § 2, stk. 4, i lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme (i dag "lov om kommunal ejendomsskat") er forkert, da den bestemmelse er ændret, jf. § 1, nr. 4 i lov nr. 494 af 07/06 2006.

§1 Bekendtgørelsen omfatter de tilskud, som statskassen yder til kommuner som følge af nedsættelse af den kommunale grundskyld for produktionsjord, jf. § 2, stk. 4, i lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme.

Henvisningen til § 2, stk. 4, i lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme (i dag "lov om kommunal ejendomsskat") er forkert, da den bestemmelse er ændret, jf. § 1, nr. 4 i lov nr. 494 af 07/06 2006.

§2 Indenrigs- og Sundhedsministeriet foretager opgørelsen af tilskuddene til de enkelte kommuner. Opgørelsen sker på grundlag af indberetninger fra kommunerne om størrelsen af den samlede nedsættelse for det enkelte skatteår af den kommunale grundskyld af produktionsjord i de enkelte kommuner, jf. § 2, stk. 4, i lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme. Indenrigs- og Sundhedsministeriet kan kræve nærmere dokumentation fra kommunerne med hensyn til de indberettede beløb.

§3 Indenrigs- og Sundhedsministeriet udbetaler tilskuddene for det enkelte skatteår til de enkelte kommuner i to lige store rater i april og september måned. I året efter skatteåret foretages en eventuel efterregulering af de udbetalte tilskud.

§4 De kommuner, der modtager tilskud, skal efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets anmodning i året efter skatteåret indsende en af kommunens revision attesteret erklæring om, at opgørelsen af nedsættelsesbeløbene for skatteåret er sket i overensstemmelse med lovgivningens regler.

§5 Bekendtgørelsen træder i kraft den 21. februar 2004.

profile photo
Profilside