14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om udlejning af almene boliger m.v. § 25

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1360 af 28. November 2018. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§25 Brugerinformation
Med henblik på at personer, der ønsker at gøre brug af det frie valg af ældrebolig m.v., får bedre mulighed for at vurdere og sammenligne den enkelte kommunes serviceydelser, skal kommunalbestyrelsen sikre, at de oplysninger, der er anført i stk. 2-4, fremgår på en lettilgængelig måde, eksempelvis på kommunens hjemmeside og i skriftlig form.

•••

Stk. 2 For ældreboliger skal brugerinformationen som minimum omfatte oplysninger om:

 • 1) kommunens ældreboliger, herunder ældreboliger egnet til 2 personer,

 • 2) boligernes størrelse og indretning,

 • 3) fællesfaciliteter i tilknytning til den enkelte boligtype,

 • 4) tilknyttet hjælp og

 • 5) resultatet af eventuelle undersøgelser af kvaliteten.

•••

Stk. 3 For plejeboliger, herunder ustøttede private plejeboliger, skal brugerinformationen som minimum omfatte oplysninger om:

 • 1) kommunens plejeboliger, herunder plejeboliger egnet til 2 personer,

 • 2) antal beboere på plejecentret,

 • 3) antal fast tilknyttet plejepersonale,

 • 4) plejecentrets værdier og normer,

 • 5) dagligdagens rytme,

 • 6) indsatsen i forhold til demente,

 • 7) hvordan der føres tilsyn med plejecentret,

 • 8) boligernes størrelse og indretning og

 • 9) resultatet af eventuelle undersøgelser af kvaliteten.

•••

Stk. 4 For ældreboliger og plejeboliger, herunder ustøttede private plejeboliger, skal følgende endvidere som minimum være oplyst om den venteliste, der er nævnt i § 20:

 • 1) antal personer på den specifikke venteliste,

 • 2) den gennemsnitlige ventetid på den specifikke venteliste,

 • 3) fordelingen på borgere fra hjemkommunen og fordelingen af borgere fra andre kommuner,

 • 4) antal fordelte ventelistepladser i det foregående kvartal,

 • 5) hvilke konsekvenser det kan få, hvis et botilbud afvises,

 • 6) hvis der opkræves gebyr, størrelsen heraf, og

 • 7) om kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om at afslå udefra kommende optagelse på den specifikke venteliste, jf. § 22.

•••
profile photo
Profilside