14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance efter lov om social service § 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1069 af 30. juni 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 Udbetaling af tilskud
Kommunalbestyrelsen udbetaler tilskud efter §§ 95 og 96 i lov om social service månedsvis forud, hvis borgeren selv eller en nærtstående modtager tilskuddet, og månedsvis bagud, hvis der er indgået aftale om, at tilskuddet overføres til en godkendt forening eller privat virksomhed, jf. dog stk. 2.

•••

Stk. 2 Tilskud efter § 5, stk. 4, og §§ 6, 7 og 9 udbetales efter regning. Kommunalbestyrelsen og borgeren aftaler nærmere herom.

•••
profile photo
Profilside