14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance efter lov om social service § 12

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1069 af 30. juni 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§12 Tilskud til ansættelse af hjælpere og til borgerstyret personlig assistance udbetales til borgeren, eller til tilskudsmodtageren, når tilskuddet ydes efter reglerne i § 95, stk. 3 og 4, i lov om social service, jf. dog stk. 2 og 3.

•••

Stk. 2 Hvis borgeren eller tilskudsmodtageren har indgået aftale om at overføre sit tilskud til en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed, udbetaler kommunalbestyrelsen det udmålte tilskud hertil. Kommunalbestyrelsen kan kun udbetale tilskuddet til en forening eller privat virksomhed, hvis denne er godkendt af socialtilsynet. Tilskud til dækning af andre direkte og indirekte omkostninger, der er forbundet med at have hjælpere i og uden for hjemmet, jf. § 10, udbetales dog direkte til borgeren eller tilskudsmodtageren.

•••

Stk. 3 Hvis kommunalbestyrelsen varetager lønadministration m.v. for en borger eller en nærtstående, udbetales alene tilskud til dækning af borgerens eller tilskudsmodtagerens direkte og indirekte omkostninger forbundet med hjælpen, jf. § 10.

•••

Stk. 4 Kommunalbestyrelsens udbetaling af tilskud til en nærtstående, en forening eller en privat virksomhed, sker med en måneds varsel fra udgangen af den måned, hvor der er indgået aftale om overførsel af tilskuddet, medmindre andet er aftalt mellem borger eller tilskudsmodtager og den nærtstående, foreningen eller den private virksomhed.

•••
profile photo
Profilside