14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om udmåling af tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance efter lov om social service § 14

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1069 af 30. juni 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14 Regnskab, tilbagebetaling m.v.
Der skal udarbejdes et årligt regnskab for tilskud til ansættelse af hjælpere og til borgerstyret personlig assistance efter §§ 5-9.

•••

Stk. 2 Regnskabet skal også indeholde en opgørelse over udmålte og forbrugte timer.

•••

Stk. 3 Regnskabet udarbejdes af borgeren eller tilskudsmodtageren, jf. § 95, stk. 3 og 4, i lov om social service eller den nærtstående, foreningen eller den private virksomhed, som borgeren har overført tilskuddet til, jf. dog stk. 4.

•••

Stk. 4 Kommunalbestyrelsen udarbejder regnskab, når kommunalbestyrelsen varetager lønadministration m.v. efter § 95, stk. 6, eller § 96, stk. 4, i lov om social service.

•••
profile photo
Profilside