14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om værgemål § 43

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af bekendtgørelse om værgemål og bygger på bekendtgørelse nr. 1444 af 13. December 2013. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§43 Forvaltningsafdelingens administration
Forvaltningsafdelingen skal indsætte kontante midler på opsigelse til højeste almindelige indlånsrente eller på værgens begæring på anfordring. Når der fremkommer beløb ved udtrækning, indfrielse eller på anden måde, skal forvaltningsafdelingen underrette værgen herom med anmodning om at oplyse, hvorledes genanbringelsen skal ske, medmindre der er truffet særlig aftale herom.

•••

Stk. 2 Overstiger det beløb, der står på anfordring 75.000 kr., skal forvaltningsafdelingen skriftligt orientere værgen herom og opfordre værgen til at træffe beslutning om beløbets anbringelse. Værgen skal samtidig underrettes om, at hvis forvaltningsafdelingen ikke inden 2 måneder har modtaget en begæring om en bestemt anbringelse, anbringes det kontante indestående til opsigelse på højeste almindelige indlånsrente.

•••

Stk. 3 Bestemmelserne i stk. 2 finder dog ikke anvendelse, såfremt forvaltningsafdelingen er bekendt med, at beløbet vil blive bragt ned på eller under 75.000 kr. i løbet af kort tid.

•••
profile photo
Profilside