14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Epidemiloven  - træder i kraft den 1. marts 2021 § 2

Lov om epidemier m.v. (epidemiloven) paragraf 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af epidemiloven og bygger på lov nr. 285 af 27. February 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Loven omfatter smitsomme sygdomme, alment farlige sygdomme og samfundskritiske sygdomme.

•••

Stk. 2 Ved en smitsom sygdom forstås en sygdom eller en tilstand, som er forårsaget af mikroorganismer eller andre smitstoffer, som kan overføres fra, til eller imellem mennesker.

•••

Stk. 3 Ved en alment farlig sygdom forstås en smitsom sygdom, der er særlig smitsom, har høj dødelighed eller kan give alvorlige eller varige skader, og som kan

  • 1) medføre behandling, sygefravær eller rehabiliteringsforløb af langvarig karakter,

  • 2) få så stor udbredelse, at sygdommen bliver en væsentlig trussel mod folkesundheden, eller

  • 3) give en særlig stor sygdomsbyrde, fordi der ikke findes effektiv forebyggelse eller behandling.

•••

Stk. 4 Ved en samfundskritisk sygdom forstås en alment farlig sygdom, hvis udbredelse medfører eller risikerer at medføre alvorlige forstyrrelser af vigtige samfundsfunktioner.

•••

Stk. 5 Sundhedsstyrelsen fastsætter nærmere regler om, hvilke sygdomme der omfattes af stk. 2 og 3. Bekendtgørelse om alment farlige sygdomme

•••

Stk. 6 Sundhedsministeren kan fastsætte nærmere regler om, hvilke sygdomme der omfattes af stk. 4. Regler i medfør af 1. pkt. kan fastsættes med en gyldighedsperiode på højst 6 måneder ad gangen.

•••
profile photo
Profilside