14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Epidemiloven  - træder i kraft den 1. marts 2021 § 42

Lov om epidemier m.v. (epidemiloven) paragraf 42

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af epidemiloven og bygger på lov nr. 285 af 27. februar 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§42 Sundhedsministeren kan efter forhandling med forsvarsministeren fastsætte regler om, hvilke lempelser der skal gælde for orlogsfartøjer og militære luftfartøjer. Bekendtgørelse om foranstaltninger mod indførelse af alment farlige sygdomme i landet

•••

Stk. 2 Sundhedsministeren kan efter forhandling med vedkommende minister med henblik på at opfylde traktater fastsætte regler, der fraviger bestemmelserne i §§ 38-41.

•••
profile photo
Profilside