14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Epidemiloven  - træder i kraft den 1. marts 2021 § 66

Lov om epidemier m.v. (epidemiloven) paragraf 66

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af epidemiloven og bygger på lov nr. 285 af 27. February 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§66 Straf
Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder den, der Bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. i kollektiv trafik m.v. i forbindelse med håndtering af covid-19

•••

Stk. 2 Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes med bøde den, der undlader at efterkomme en anmodning fremsat af Styrelsen for Patientsikkerhed efter § 49, stk. 2, eller § 50, stk. 1, eller et påbud fra Statens Serum Institut eller en kommunalbestyrelse efter § 44 a, stk. 4.

•••

Stk. 3 I regler, der fastsættes i medfør af loven, kan der fastsættes straf af bøde eller fængsel indtil 6 måneder. Bekendtgørelse om krav om test og isolation efter indrejse i Danmark i forbindelse med håndtering af covid-19 Bekendtgørelse om drive in-arrangementer i forbindelse med håndtering af covid-19 Bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. i sundhedssektoren i forbindelse med håndtering af covid-19 Bekendtgørelse om regler vedrørende vederlagsfri udlevering af mundbind i forbindelse med håndteringen af covid-19 Bekendtgørelse om krav om mundbind m.v. i kollektiv trafik m.v. i forbindelse med håndtering af covid-19 Bekendtgørelse om forbud mod adgang til og restriktioner for lokaler, lokaliteter, uddannelsesinstitutioner og krav om mundbind m.v., inden for folkekirken og trossamfund uden for folkekirken i forbindelse med håndtering af covid-19 Bekendtgørelse om forbud mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter, krav om mundbind m.v. og coronapas på Kulturministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19 Bekendtgørelse om restriktioner for lokaler på Social- og Ældreministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19 Bekendtgørelse om forbud mod indtagelse af alkoholiske drikke under ophold i og kørsel med bus Bekendtgørelse om straf for overtrædelse af krav om mundbind eller visir i detailhandlen beliggende i Vollsmose Sogn Bekendtgørelse om krav om coronapas i natklubber m.v. på Erhvervsministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19 Bekendtgørelse om særlige foranstaltninger vedrørende forsyningen af mundbind i forbindelse med håndteringen af covid-19 Bekendtgørelse om afvikling af fodboldkampe i 3F Superligaen mv. Bekendtgørelse om genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af covid-19 m.v. Bekendtgørelse om foranstaltninger mod indførelse af alment farlige sygdomme i landet Bekendtgørelse om genåbning og restriktioner, krav om mundbind m.v. og coronapas for køreundervisning og køreprøver i forbindelse med håndtering af covid-19 Bekendtgørelse om forbud mod store forsamlinger i forbindelse med håndtering af covid-19 Bekendtgørelse om forbud mod adgang til og restriktioner for lokaler, lokaliteter, uddannelsesinstitutioner og krav om mundbind m.v. inden for folkekirken og trossamfund uden for folkekirken i forbindelse med håndtering af covid-19 Bekendtgørelse om restriktioner for lokaler og lokaliteter og krav om coronapas på Kulturministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19 VPAC-bekendtgørelsen

•••

Stk. 4 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

•••
profile photo
Profilside