14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

EU-opholdsbekendtgørelsen § 16

Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler om fri bevægelighed (EU-opholdsbekendtgørelsen) paragraf 16

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af eu-opholdsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1457 af 06. oktober 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§16 Familiemedlemmers bevarelse af retten til ophold efter hovedpersonens død eller udrejse
En unionsborger, der har ret til at opholde sig her i landet som familiemedlem efter §§ 10 eller 12-15, bevarer retten til ophold ved hovedpersonens død eller udrejse af Danmark.

•••

Stk. 2 En tredjelandsstatsborger, der har ret til at opholde sig her i landet som familiemedlem efter §§ 10 eller 12-15, bevarer retten til ophold ved hovedpersonens død, hvis den pågældende har opholdt sig her i landet i mindst 1 år inden hovedpersonens død. Opholdsretten er dog efter hovedpersonens død betinget af,

  • 1) at tredjelandsstatsborgeren er arbejdstager eller selvstændig erhvervsdrivende,

  • 2) at den pågældende råder over tilstrækkelige midler til sit underhold, således at den pågældende efter en konkret vurdering kan antages ikke at ville falde det sociale system til byrde, eller

  • 3) at den pågældende er familiemedlem til en person, der opfylder disse krav.

•••

Stk. 3 En unionsborger eller tredjelandsstatsborger, der er barn af en hovedperson eller af en hovedpersonens ægtefælle, bevarer retten til ophold her i landet ved hovedpersonens død eller udrejse af landet, hvis barnet opholder sig her i landet og er tilmeldt en uddannelsesinstitution. Retten til ophold bevares, indtil barnet har afsluttet sin uddannelse. Den forælder, der faktisk tager sig af barnet, har, uanset nationalitet, ret til ophold sammen med barnet.

•••
profile photo
Profilside