14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

EU-opholdsbekendtgørelsen § 25

Bekendtgørelse om ophold i Danmark for udlændinge, der er omfattet af Den Europæiske Unions regler om fri bevægelighed (EU-opholdsbekendtgørelsen) paragraf 25

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af eu-opholdsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1457 af 06. oktober 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§25 Opholdskort til udstationerede tredjelandsstatsborgere
Tredjelandsstatsborgere, der som udstationerede har ret til tidsbegrænset ophold efter § 8, stk. 2, skal med henblik på myndighedernes konstatering af denne ret ansøge om et opholdskort senest 3 måneder efter indrejsen, hvis opholdet forventes at vare mere end 3 måneder.

•••

Stk. 2 Opholdskort efter stk. 1 indeholder betegnelsen »Opholdskort for udstationeret tredjelandsstatsborger« og udstedes for varigheden af den pågældendes påtænkte ophold.

•••

Stk. 3 Udstedelse af opholdskort som nævnt i stk. 2 forudsætter, at tredjelandsstatsborgeren til dokumentation for sin opholdsret som udstationeret foreviser:

  • 1) Gyldigt pas.

  • 2) Dokumentation for at have fast beskæftigelse hos en tjenesteyder, der er etableret i EU, EØS eller Schweiz.

  • 3) Dokumentation for sit arbejde her i landet.

  • 4) Dokumentation for sin ret til ophold og arbejde i det land, hvori tjenesteyderen er etableret.

  • 5) Dokumentation for sin mulighed for at vende tilbage til hjemlandet eller til det land, hvori tjenesteyderen er etableret, efter levering af tjenesteydelsen.

•••

Stk. 4 Hvis tredjelandsstatsborgeren ændrer opholdsgrundlag, skal den pågældende ansøge om et nyt opholdskort.

•••
profile photo
Profilside