14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Feriedagpengebekendtgørelsen § 9

Bekendtgørelse om feriedagpenge paragraf 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af feriedagpengebekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1265 af 28. August 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 Under ferien
Under ferien skal medlemmet opfylde de samme betingelser for at få dagpenge, som hvis medlemmet var ledig, jf. dog §§ 12 og 13. Medlemmet skal dog ikke stå til rådighed, jf. § 62 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

•••

Stk. 2 Det er en betingelse for udbetaling af feriedagpenge, at medlemmet

  • 1) holder ferie,

  • 2) har afholdt den betalte ferie, som medlemmet har optjent og har ret til efter ferieloven, jf. dog § 10, og

  • 3) har bopæl i Danmark eller i et andet EØS-land og er omfattet af artikel 65 i forordning (EF) nr. 883/2004.

•••

Stk. 3 Hvis en arbejdsgiver har varslet ferie under en virksomhedslukning, jf. ferielovens § 10, kan medlemmet uanset § 9, stk. 2, 2), få feriedagpenge, selvom den varslede ferie endnu ikke er holdt.

•••

Stk. 4 Hvis medlemmet bliver syg eller frihedsberøvet under ferien, har medlemmet stadig ret til feriedagpenge. Det gælder dog kun, hvis medlemmet ikke før ferien vidste, at medlemmet ville blive syg eller frihedsberøvet.

•••

Stk. 5 Et medlem kan ikke få både feriedagpenge og løn eller indtægter, der træder i stedet for løn, for den samme ferie, jf. dog § 10, stk. 1 og § 17.

•••

Stk. 6 Opgørelsen af dage med ret til feriedagpenge, herunder dage med ret til betalt ferie efter ferieloven, sker på opgørelsestidspunktet for udbetaling af feriedagpengene.

•••
profile photo
Profilside