14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Hjemrejseloven § 3

Lov om hjemrejse for udlændinge uden lovligt ophold (hjemrejseloven) paragraf 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af hjemrejseloven og bygger på lov nr. 982 af 26. May 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 En udlænding, der ikke har ret til at opholde sig her i landet, har pligt til at medvirke til sin udrejse, herunder fastlægge sin identitet, tilvejebringe rejsedokumenter og give møde til samtaler med relevante myndigheder, og til at medvirke til sin udrejse i øvrigt.

•••

Stk. 2 Hjemrejsestyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt en udlænding, der opfylder forpligtelsen efter stk. 1, eller som kan påvise, at vedkommende forsøger at opfylde forpligtelsen, medvirker til sin udrejse.

•••

Stk. 3 Har Hjemrejsestyrelsen truffet afgørelse om, at en udlænding ikke lever op til sin forpligtelse efter stk. 1, jf. stk. 2, kan Hjemrejsestyrelsen efterfølgende, hvis udlændingen over en periode på op til 2 måneder ved aktiv handling opfylder eller forsøger at opfylde forpligtelsen efter stk. 1, træffe afgørelse om, at udlændingen medvirker til udrejsen.

•••

Stk. 4 Afgørelser efter stk. 2 og 3 meddeles udlændingen skriftligt.

•••
profile photo
Profilside