14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Iværksættelsesbekendtgørelsen  - ophæves den 1. juli 2022 § 21

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) paragraf 21

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af iværksættelsesbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1792 af 30. August 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§21 Afgørelsen træffes af kriminalforsorgsområdet

Dømte, der er varetægtsfængslet i anledning af dommen

Er der i anledning af en anden straffesag truffet afgørelse om, at en idømt fængselsstraf skal fuldbyrdes i fængsel, træffer det kriminalforsorgsområde, som har truffet afgørelse om, at den idømte fængselsstraf skal fuldbyrdes i fængsel, afgørelse om, hvor den nu idømte fængselsstraf og den tidligere idømte straf skal fuldbyrdes.

•••

Stk. 2 Stk. 1 gælder ikke, hvis den dømte er straffet efter straffelovens § 210 eller §§ 216-236 med fængsel i 30 dage eller derover, idet afgørelse om afsoningsinstitution i givet fald træffes af Kriminalforsorgen Sjælland.

•••
profile photo
Profilside