14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Iværksættelsesbekendtgørelsen  - ophæves den 1. juli 2022 § 22

Bekendtgørelse om iværksættelse af fængselsstraf, forvaring og forvandlingsstraf for bøde i fængsel eller arresthus (iværksættelsesbekendtgørelsen) paragraf 22

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af iværksættelsesbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1792 af 30. August 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§22 Dømte, der allerede udstår fængselsstraf
Udstår den dømte allerede fængselsstraf i en institution i anledning af en anden straffesag, træffer det kriminalforsorgsområde, hvor vedkommende institution er beliggende, afgørelse om, hvor den nu idømte fængselsstraf og den tidligere idømte straf skal fuldbyrdes.

•••

Stk. 2 Stk. 1 gælder ikke, hvis den dømte tillige er straffet efter straffelovens § 210 eller §§ 216-236 fængsel i 30 dage eller derover, idet afgørelse om afsoningsinstitution i givet fald træffes af Kriminalforsorgen Sjælland.

•••
profile photo
Profilside