14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Klientkontovedtægten § 10

Vedtægt om advokaters pligter med hensyn til behandlingen af betroede midler paragraf 10

§10 Advokatrådet fastsætter med passende varsel en frist, inden for hvilken alle advokatselskaber, der eksisterede, samt alle advokater, der havde beskikkelse, den 31. december det foregående år, skal indsende en erklæring om størrelsen af advokatselskabets eller advokatens samlede tilsvar af betroede penge pr. denne dato til Advokatrådet. Advokatrådet kan bestemme, at erklæringen skal afgives på en særlig formular, og at erklæringen skal afgives elektronisk.

•••

Stk. 2 Advokatrådet udsteder en formular, betegnet Formular I, som anvendes af

  • a. advokater, der personligt og direkte er ejere af eller interessenter i en advokatvirksomhed, og som i det foregående år har haft tilsvar af betroede midler, og

  • b. advokatselskaber, der i det foregående år har haft tilsvar af betroede midler.

Erklæringen skal underskrives af advokaten eller for advokatselskabet af de tegningsberettigede og være forsynet med oplysninger og attest fra en statsautoriseret eller registreret revisor. Advokatselskabet eller advokaten skal til brug for udarbejdelsen af erklæringen meddele sin revisor de fornødne oplysninger, jf. § 15.

•••

Stk. 3 Advokatrådet udsteder en formular, betegnet Formular II, som anvendes af

  • a. advokater, der ikke personligt i det foregående år har haft tilsvar af betroede midler, herunder ansatte advokater, uanset om de ejer selskabsandele, og

  • b. advokatselskaber, der ikke i det foregående år har haft tilsvar af betroede midler.

Erklæringen skal underskrives af advokaten eller for advokatselskabet af de tegningsberettigede.

•••
profile photo
Profilside