14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Klientkontovedtægten § 17

Vedtægt om advokaters pligter med hensyn til behandlingen af betroede midler paragraf 17

§17 Såfremt det med føje må antages, at en af de i § 19 nævnte personer og selskaber groft har tilsidesat denne vedtægts bestemmelser, kan Advokatrådet bestemme, at den pågældende ikke uden samtykke af en kontrolførende advokat, der udpeges af rådet, må hæve på klientbankkonti.

•••

Stk. 2 Den, der er underlagt kontrol i henhold til stk. 1, er pligtig efter anmodning at give rådet eller den kontrolførende advokat oplysninger om sin forretningsførelse, ligesom pågældende skal give adgang til alt materiale, som den kontrolførende advokat eller rådet skønner har betydning for udøvelsen af kontrollen.

•••
profile photo
Profilside