14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Klientkontovedtægten § 19

Vedtægt om advokaters pligter med hensyn til behandlingen af betroede midler paragraf 19

§19 Denne vedtægt omfatter,

  • 1) alle advokater, jf. dog § 20,

  • 2) alle advokatselskaber, jf. retsplejelovens § 124, stk. 1,

  • 3) andre medejere af advokatselskaber, jf. retsplejelovens § 124 c, stk. 1, nr. 2, og

  • 4) enhver anden advokat, der som statsborger i en anden EU-medlemsstat, i et EØS-land eller i Schweiz varigt udøver advokatvirksomhed her i landet under sit hjemlands titel (EU-advokater).

•••

Stk. 2 Betegnelsen advokat omfatter i denne vedtægt advokater efter stk. 1, nr. 1 og 4.

•••
profile photo
Profilside