14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Klientkontovedtægten § 9

Vedtægt om advokaters pligter med hensyn til behandlingen af betroede midler paragraf 9

§9 Inden for den samme frist, som fastsættes af Advokatrådet i medfør af § 10, stk. 1, skal advokaten eller advokatselskabet drage omsorg for, at enhver, for hvem advokaten eller advokatselskabet har værdipapirer til forvaltning, modtager en fortegnelse over disse papirer.

•••

Stk. 2 Fortegnelsen skal underskrives af advokaten eller for advokatselskabet af de tegningsberettigede og attesteres af en statsautoriseret eller registreret revisor.

•••

Stk. 3 Den underskrevne fortegnelse, jf. stk. 2, sendes af revisor direkte til klienten. En genpart af fortegnelsen skal forsynes med samme attest, som findes på den til klienten afsendte original, samt med revisors erklæring om, hvornår og på hvilken måde tilsendelse er sket. Denne genpart opbevares af advokaten eller advokatselskabet i 5 år.

•••

Stk. 4 Bestemmelserne i stk. 1-3 finder ikke anvendelse på depoter tilhørende fonde, foreninger, selskaber m.v., for hvilke regnskabet revideres enten af en offentlig myndighed eller af en statsautoriseret eller registreret revisor.

•••
profile photo
Profilside