14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om Den Danske Klimaskovfond § 19

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om den danske klimaskovfond og bygger på lov nr. 2186 af 29. december 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§19 Fonden kan opløses ved lov.

•••

Stk. 2 Ved opløsning af fonden, jf. stk. 1, overtager staten fondens formue, anvender denne inden for fondens formål og indtræder i øvrigt i fondens rettigheder og forpligtelser.

•••

Stk. 3 Ved opløsning indtræder miljøministeren eller den, ministeren bemyndiger dertil, i fondens sted som påtaleberettiget for tinglyste servitutter og rådighedsbegrænsninger m.v.

•••
profile photo
Profilside