14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om Den Danske Klimaskovfond § 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om den danske klimaskovfond og bygger på lov nr. 2186 af 29. december 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Projekter, som fonden ved afgørelse tildeler støtte, jf. § 5, kan etableres på privatejet areal og på arealer, der ejes af kommuner eller regioner m.v., jf. dog stk. 2.

•••

Stk. 2 Fonden kan midlertidigt erhverve og forvalte arealer med henblik på demonstrationsprojekter, jordfordeling, mageskifte el.lign.

•••
profile photo
Profilside