14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats   - træder i kraft den 1. januar 2020, med undtagelse af § 34, stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse af lovens § 34, stk. 3. § 116

Uddrag fra forarbejderne til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 116:

Til § 116
Efter de gældende regler i § 70 giver jobcenteret tilbud om fleksjob til personer, som ikke modtager førtidspension efter lov om social pension eller lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., og som ikke kan opnå eller fastholde beskæftigelse på normale vilkår på arbejdsmarkedet. Jobcenteret kan endvidere gi...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.