14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats   - træder i kraft den 1. januar 2020, med undtagelse af § 34, stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse af lovens § 34, stk. 3. § 118

Uddrag fra forarbejderne til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 118:

Til § 118
Efter de gældende regler i § 70 a træffer jobcenteret afgørelse om visitation til fleksjob efter forelæggelse for rehabiliteringsteamet. Rehabiliteringsteamet afgiver med udgangspunkt i rehabiliteringsplanens forberedende del en indstilling af, om den pågældendes arbejdsevne er nedsat i et sådant omfang, at personen skal visiteres til fleksjob. De...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.