14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats   - træder i kraft den 1. januar 2020, med undtagelse af § 34, stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse af lovens § 34, stk. 3. § 120

Uddrag fra forarbejderne til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 120:

Til § 120
Efter de gældende regler i § 70 c bevilger jobcenteret som udgangspunkt fleksjob for en periode af 5 år. Når den 5-årige periode udløber, tager jobcenteret stilling til, om personen fortsat opfylder betingelserne i § 70 for et nyt fleksjob.For personer, der er fyldt 40 år, bevilger jobcenteret efter det første fleksjob et permanent fleksjob, hvis ...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.