14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats   - træder i kraft den 1. januar 2020, med undtagelse af § 34, stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse af lovens § 34, stk. 3. § 122

Uddrag fra forarbejderne til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 122:

Til § 122
Det fremgår af de gældende regler i § 70 e, at arbejdsgiveren betaler løn til den ansatte i fleksjob for det arbejde, der bliver udført, jf. stk. 3-5. Lønnen suppleres med et fleksløntilskud, der reguleres på baggrund af lønindtægten og udbetales af kommunen til den ansatte efter § 70 f.Jobcenteret skal i forbindelse med etableringen af et fleksjo...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.