14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats   - træder i kraft den 1. januar 2020, med undtagelse af § 34, stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse af lovens § 34, stk. 3. § 132

Uddrag fra forarbejderne til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 132:

Til § 132
Efter de gældende regler i § 70 m, stk. 1, kan tilskud efter §§ 70 f og 70 g i en periode på 3 år højst udbetales på et niveau, der svarer til ydelserne nævnt i § 22, stk. 2 og 3, i lov om aktiv socialpolitik, hvis personen ved endelig dom er idømt ubetinget fængselsstraf eller anden strafferetlig retsfølge af frihedsberøvende karakter for en over...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.