14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats   - træder i kraft den 1. januar 2020, med undtagelse af § 34, stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse af lovens § 34, stk. 3. § 133

Uddrag fra forarbejderne til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 133:

Til § 133
Bestemmelsen vedrører fleksjob påbegyndt før den 1. januar 2013. Efter de gældende regler i § 71 betaler arbejdsgiveren lønnen til den ansatte i fleksjob.Det betyder, at en person, der er ansat i et fleksjob før den 1. januar 2013, som udgangspunkt er ansat på fuld tid, uanset hvor mange timer den ansatte arbejder i fleksjobbet. Arbejdsgiveren bet...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.