14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats   - træder i kraft den 1. januar 2020, med undtagelse af § 34, stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse af lovens § 34, stk. 3. § 134

Uddrag fra forarbejderne til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 134:

Til § 134
Det fremgår af de gældende regler i § 72, der vedrører fleksjob påbegyndt før den 1. januar 2013, at når jobcenteret har givet tilbud om fleksjob, fastsættes løn og øvrige arbejdsvilkår, herunder arbejdstiden, som udgangspunkt efter de kollektive overenskomster på ansættelsesområdet, herunder efter de sociale kapitler. I ikke overenskomstdækket an...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.