14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats   - træder i kraft den 1. januar 2020, med undtagelse af § 34, stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse af lovens § 34, stk. 3. § 135

Uddrag fra forarbejderne til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 135:

Til § 135
Det fremgår af de gældende regler i § 73, der vedrører fleksjob påbegyndt før den 1. januar 2013, at personer, der er ansat i fleksjob, bevarer ret til tilskuddet til fleksjob ved flytning til en anden kommune.Der henvises til afsnit 2.20.1.4. i de almindelige bemærkninger.Det foreslås i § 135, at personer, der er ansat i fleksjob, bevarer ret til...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.