14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats   - træder i kraft den 1. januar 2020, med undtagelse af § 34, stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse af lovens § 34, stk. 3. § 136

Uddrag fra forarbejderne til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 136:

Til § 136
Efter de gældende regler i § 75, der vedrører støtte i form af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende tilkendt før den 1. januar 2013, giver jobcenteret støtte i form af tilskud til personer, der driver selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, og som på grund af varige begrænsninger i arbejdsevnen har vanskeligt ved at opretholde beskæfti...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.