14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats   - træder i kraft den 1. januar 2020, med undtagelse af § 34, stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse af lovens § 34, stk. 3. § 138

Uddrag fra forarbejderne til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 138:

Til § 138
Efter den gældende § 115, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats indbetaler kommunen, ud over den ansattes bidrag til ATP, et bidrag til ATP for antallet af timer med fleksløntilskud. Efter § 115, stk. 2, beregnes antallet af timer med fleksløntilskud som forskellen mellem 37 timer om ugen og antallet af løntimer, der er indberettet fra f...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.