14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats   - træder i kraft den 1. januar 2020, med undtagelse af § 34, stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse af lovens § 34, stk. 3. § 138b

Uddrag fra forarbejderne til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 138b:

Ved § 9, nr. 3, i lov nr. 339 af 2. april 2019 om ændring af bl.a. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, indføres der fra den 1. januar 2020 regler om beregning og indbetaling af bidrag til den obligatoriske pensionsordning af fleksløntilskud til ansatte i fleksjob og af støtte i form af tilskud til selvstændigt erhvervsdrivende. Efter den vedtagn...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.