14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats   - træder i kraft den 1. januar 2020, med undtagelse af § 34, stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse af lovens § 34, stk. 3. § 141

Uddrag fra forarbejderne til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 141:

Til § 141
Efter den gældende § 115 a i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats er beskæftigelsesministeren bemyndiget til efter indstilling fra bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Tillægspension at fastsætte nærmere regler om beregning, indberetning og indbetaling af bidrag af personens eget bidrag til ATP, jf. lovens § 114, og kommunens indbetaling af ATP-bidra...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.