14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats   - træder i kraft den 1. januar 2020, med undtagelse af § 34, stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse af lovens § 34, stk. 3. § 141a

Uddrag fra forarbejderne til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 141a:

Efter den vedtagne § 115 d i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, som indsat ved lov nr. 339 af 2. april 2019 om bl.a. ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, er beskæftigelsesministeren bemyndiget til at fastsætte regler om beregning af bidrag til den obligatoriske pensionsordning, indberetning og indbetaling af bidrag til Arbejdsmarke...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.