14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats   - træder i kraft den 1. januar 2020, med undtagelse af § 34, stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse af lovens § 34, stk. 3. § 176

Uddrag fra forarbejderne til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 176:

Til § 176
Efter den gældende § 83, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kan kontanthjælpsmodtagere, personer i ressourceforløb, uddannelseshjælpsmodtagere, integrationsydelsesmodtagere uden for integrationsprogrammet og personer i jobafklaringsforløb som deltager i tilbud om vejledning og opkvalificering og virksomhedspraktik, herunder nytteindsa...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.