14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats   - træder i kraft den 1. januar 2020, med undtagelse af § 34, stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse af lovens § 34, stk. 3. § 19

Uddrag fra forarbejderne til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 19:

Til § 19
Efter de gældende regler i § 11, stk. 1-3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, kan en person tilmelde sig som arbejdssøgende i jobcenteret.Visse persongrupper skal tilmeldes som arbejdssøgende i jobcenteret. Det gælder: – Ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse, som ønsker at modtage dagpenge eller er berettigede til dagpengegodtgørelse ef...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.