14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats   - træder i kraft den 1. januar 2020, med undtagelse af § 34, stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse af lovens § 34, stk. 3. § 21

Uddrag fra forarbejderne til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 21:

Til § 21
Efter den gældende regel i § 11, stk. 5, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, fastsætter beskæftigelsesministeren nærmere regler om tilmelding, jobsøgning og joblog m.v. og om afmelding som arbejdssøgende.Der er i bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats fastsat nærmere regler om tilmelding, afmelding, jobsøgning og joblog.For en nærme...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.