14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats   - træder i kraft den 1. januar 2020, med undtagelse af § 34, stk. 3. Beskæftigelsesministeren fastsætter tidspunktet for ikrafttrædelse af lovens § 34, stk. 3. § 41

Uddrag fra forarbejderne til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats § 41:

Til § 41
Efter gældende regler i § 27, stk. 2 og 3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats skal »Min Plan« beskrive, hvordan mulighederne for at få varig beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked kan forbedres. »Min Plan« skal indeholde en beskrivelse af personens beskæftigelsesmål- eller uddannelsesmål og personens beskæftigelsesmål, skal så vidt mulig...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.