14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om en terrorforsikringsordning på skadesforsikringsområdet § 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 367 af 09. april 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Skadesforsikringsselskabet foretager taksation af den anmeldte skade forårsaget af NBCR-terror. Taksatorrapporten sendes til forsikringstageren, senest 30 arbejdsdage efter at taksator har det fornødne grundlag for at foretage taksationen. Forsikringstageren kan afgive bemærkninger til skadesforsikringsselskabet indtil 14 dage efter modtagelsen af taksatorrapporten.

•••

Stk. 2 Skadesforsikringsselskabet skal træffe afgørelse, senest 30 arbejdsdage efter at alle de nødvendige oplysninger til brug for udarbejdelsen af den endelige taksatorrapport foreligger. Bekendtgørelse om Terrorforsikringspoolen for skadesforsikring

•••

Stk. 3 Terrorforsikringsrådet kan i særlige tilfælde dispensere fra fristerne i stk. 1 og 2.

•••

Stk. 4 Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler for skadesforsikringsselskabernes sagsbehandling, herunder om brug af fælles it-systemer m.v.

•••
profile photo
Profilside