14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om engangstilskud til modtagere af forsørgelsesydelser § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 1222 af 21. August 2020. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Følgende myndigheder og institutioner har pligt til at afgive oplysninger til Arbejdsmarkedets Tillægspension om personnumre for personer omfattet af § 1:

•••

Stk. 2 Arbejdsmarkedets Tillægspension indhenter nødvendige oplysninger som nævnt i § 1, stk. 1, nr. 16 og 18, fra indkomstregisteret, hvortil Arbejdsmarkedets Tillægspension har terminaladgang.

•••

Stk. 3 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering fastsætter en frist for fremsendelse af oplysninger efter stk. 1.

•••

Stk. 4 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udsøger målgruppen, jf. stk. 1, nr. 1, på grundlag af data i uge 33 i 2020 fra kommunerne, arbejdsløshedskasserne og Udbetaling Danmark, der er indberettet til styrelsens statistiske datavarehus, jf. bekendtgørelse om det fælles it-baserede datagrundlag og det statistiske datavarehus på beskæftigelsesområdet. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan udtrække data en anden uge, hvis data ikke kan udtrækkes i uge 33.

•••

Stk. 5 Der vil til brug for udsøgningen i medfør af stk. 1, 2 og 4 blive behandlet oplysninger om ydelsestype og personnummer for de personer, som er omfattet af § 1.

•••

Stk. 6 Arbejdsmarkedets Tillægspension indsamler fra CPR oplysninger om navn og adresse på de personer i målgruppen, der ikke har en nemkonto, til brug for meddelelsen efter § 2, stk. 2.

•••
profile photo
Profilside