14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om et nationalt naturfagscenter Kapitel 2

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om et nationalt naturfagscenter og bygger på lov nr. 1320 af 27. November 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Lov om et nationalt naturfagscenter

Kapitel 2
1
Forarbejder

Bestyrelse

§3 Centeret ledes af en centerbestyrelse, der er ansvarlig for centerets virke. Centerbestyrelsen består af op til 7 medlemmer, der udpeges i deres personlige egenskab:

  • 1) Op til 5 medlemmer udpeges af undervisningsministeren.

  • 2) 1 medlem udpeges af uddannelses- og forskningsministeren.

  • 3) 1 medlem udpeges af undervisningsministeren og uddannelses- og forskningsministeren i forening.

Stk. 2 Centerbestyrelsens funktionsperiode er 4 år. Bestyrelsesmedlemmerne kan genudpeges en gang.

Stk. 3 Centerbestyrelsen vælger sin egen formand.

§4 Centerbestyrelsen har ansvaret for centeret og fastsætter centerets virksomhed.

Stk. 2 Centerets daglige ledelse forestås af en centerdirektør, der ansættes og afskediges af centerbestyrelsen.

§5 Centerbestyrelsen fastsætter centerets vedtægter, der godkendes af undervisningsministeren.

Stk. 2 Centerbestyrelsen fastlægger centerets organisation i vedtægten, herunder etableringen af decentrale enheder. Bestyrelsen sikrer, at centeret deltager i nationale og internationale netværksdannelser med andre væsentlige interessenter inden for undervisning i naturfag og naturvidenskab.

Stk. 3 Undervisningsministeren bestemmer, hvor i landet centeret er placeret.

§6 Centerbestyrelsen udarbejder efter forslag fra centerdirektøren et årsprogram for centerets virksomhed, herunder indsatsområder, et budget for centerets virksomhed, centerets regnskab og en årsberetning over centerets aktiviteter i det seneste år. Nærmere regler herfor fastsættes i centerets vedtægter, jf. § 5.

Stk. 2 Centerets årsprogram skal godkendes af undervisningsministeren og herefter offentliggøres.

§7 Centeret indgår en resultatkontrakt med undervisningsministeren.

profile photo
Profilside