14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om et nationalt naturfagscenter § 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om et nationalt naturfagscenter og bygger på lov nr. 1320 af 27. November 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 Efterkommer bestyrelsen ikke påbud fra undervisningsministeren, eller forsømmer bestyrelsen i væsentlig grad at varetage sine opgaver i overensstemmelse med lovgivningen, kan ministeren beslutte, at

  • 1) bestyrelsens opgaver eller dele heraf i en periode varetages af personer, der udpeges af ministeren, eller

  • 2) en ny bestyrelse udpeges efter reglerne i centerets vedtægt.

•••

Stk. 2 Bringer bestyrelsen ved sine dispositioner centerets videreførelse i fare, kan undervisningsministeren beslutte, at bestyrelsen straks træder tilbage, og kan i forbindelse hermed beslutte, at bestyrelsens opgaver i en periode fastsat af ministeren, eller indtil der efter ministerens bestemmelse er udpeget en ny bestyrelse efter reglerne i centerets vedtægt, varetages af personer, der udpeges af ministeren.

•••
profile photo
Profilside