14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2025 § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne lov og bygger på lov nr. 2583 af 28. december 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Uanset § 1, stk. 1, kan finansministeren foretage en omfordeling mellem det statslige delloft for driftsudgifter og det statslige delloft for indkomstoverførsler for finansåret 2025, i det omfang det er begrundet i permanente ændringer i fordelingen af udgifter omfattet af det statslige delloft for driftsudgifter og det statslige delloft for indkomstoverførsler.

•••

Stk. 2 Finansministeren orienterer Folketingets Finansudvalg om omfordelinger efter stk. 1 og offentliggør oplysninger herom på Finansministeriets hjemmeside.

•••
profile photo
Profilside