14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Lov om forberedende grunduddannelse § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af lov om forberedende grunduddannelse og bygger på lovbekendtgørelse nr. 606 af 24. May 2019. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Optagelse
Personer, som ved uddannelsesstart ikke er fyldt 25 år, og som af kommunalbestyrelsen er vurderet til at være i målgruppen for uddannelsen, jf. lov om kommunal indsats for unge under 25 år, er berettiget til optagelse på forberedende grunduddannelse.

•••

Stk. 2 Personer, som efter kommunalbestyrelsens vurdering alene har behov for at forbedre deres niveau i dansk eller matematik eller begge fag for at opfylde adgangskrav til en erhvervsuddannelse, jf. lov om erhvervsuddannelser, er berettiget til at modtage den herfor relevante undervisning på forberedende grunduddannelses basisniveau.

•••

Stk. 3 Stk. 2 gælder tilsvarende for personer, som efter kommunalbestyrelsens vurdering alene har behov for undervisning i almene fag for at imødekomme overgangskrav til en erhvervsuddannelses hovedforløb, jf. lov om erhvervsuddannelser.

•••
profile photo
Profilside