14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...
x

Hej eLOV bruger,
Jeg er lov-uglen, og jeg vil nu guide dig igennem vores vigtigste features.
Skriv et paragrafnummer og tryk enter for at springe direkte til paragraffen Hold din mus henover en krydshenvisning for at se teksten der henvises til.
Hvis du klikker på krydshenvisningen, flyttes tekstboksen ud til højre, og du kan flytte rundt på den
Klik på taleboble-ikonet for at tilgå features til bestemmelsen. Du kan se forarbejderne til specifikke bestemmelser. Her kan du se, at § 2 er blevet ændret af 5 forskellige love og ændringslove. Du kan se teksten fra lovforslaget som fremsat, og teksten som vedtaget. Du kan se, hvordan ordlyden blev ændret under behandlingen af lovforslaget. Her ser du de specifikke bemærkninger til ændringen med lovgivers motiver. Du får dermed de vigtigste fortolkningsbidrag ved hånden. Du kan let finde bekendtgørelserne der, hvor de hjemles. Med vores backlinks har vi fundet de bestemmelser, der linker til den bestemmelse, du læser. Her kan du se en video med præsentation af flere features.
Du kan også købe abonnement, så du får adgang til alle features.

0 / -
næste
slå fra

Lov om inspektion af konventionelle væbnede styrker i Danmark

Lov nr. 7 af 03. januar 1992

Den konsoliderede version af denne lov er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om inspektion af konventionelle væbnede styrker i Danmark

Der er ingen senere ændringer til denne lov.
Vi har kontrolleret for ændringer den 03. juni 2022

  • Ændringsloven er implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er delvist implementeret i den konsoliderede lov
  • Ændringsloven er endnu ikke implementeret i den konsoliderede lov

§1 Inspektører fra lande, der har tiltrådt traktat af 19. november 1990 om konventionelle væbnede styrker i Europa, har ret til at foretage inspektion her i landet med det formål at kontrollere, om Danmark opfylder forpligtelserne i henhold til traktaten.

Stk. 2 Inspektørerne skal være godkendt af forsvarsministeren og skal under en inspektion være ledsaget af en eller flere officerer fra det danske forsvar.

§2 Inspektørerne og deres danske ledsagere har i forening mod behørig legitimation uden retskendelse adgang til enhver ejendom, enhver bygning eller ethvert område inden for en bygning med henblik på at udøve kontrol efter § 1, stk. 1.

Stk. 2 Inspektørerne og deres danske ledsagere har med de begrænsninger, der følger af traktaten, ret til at foretage fotografiske optagelser med henblik på at registrere tilstedeværelsen af traktatomfattet materiel.

Stk. 3 Ejeren eller brugeren af den ejendom, hvor inspektion agtes foretaget, skal af forsvarsministeren eller den, der bemyndiges hertil, have meddelelse om inspektionen snarest og så vidt muligt senest 6 timer forinden. Såfremt inspektion foretages uden forudgående meddelelse, skal oplysning herom gives efterfølgende.

Stk. 4 Politiet yder fornøden bistand til gennemførelse af inspektionen.

§3 For skade, som en inspektør forvolder under udførelsen af sine opgaver her i landet, hæfter den danske stat efter de regler, som ville gælde, hvis skaden var forvoldt af en person, der var ansat i den danske stat.

§4 Justitsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden.

§5 Loven gælder ikke for Grønland.

profile photo
Profilside